TERMOMONT Litomyšl / Brno / Praha

8 Oblastí služeb,

vždy perfektní výsledek

Vytápění

 • Kotelny
 • Výměníkové stanice
 • Rozvody vytápění a páry
 • Tepelná čerpadla

Chlazení

 • Absorpční chlazení
 • Průmyslové kompresorové chlazení

Zdravotechnika ZTI

 • Vodovody
 • Kanalizace
 • Přečerpávací stanice

Vzduchotechnika

 • Technický vzduch
 • Teplovzdušné vytápění
 • Odsávání
 • Odvětrání

Klimatizace

 • Topení
 • Chlazení
 • Odvlhčení
 • Čištění vzduchu

Rozvody plynu a médií

 • Domovní a průmyslové plynovody
 • Kapaliny
 • Plyny
 • Sypký materiál
 • Chemikálie

Požární ochrana

 • Sprinklery
 • Hydranty
 • Požární ucpávky a klapky

Měření a regulace

 • Řízení systémů
 • Průmyslová automatizace

Projekční činnost

autocad-2.png
Nabízíme vypracování projektové dokumentace v oblasti technických zařízení budov pro jednotlivé stupně dle stavebního zákona. Zabezpečujeme kompletní dodávku projektů v oblasti TZB, zejména v profesích:

vzduchotechnika a klimatizace
vytápění 
zdravotně-technické instalace

Naši projektanti zpracují dokumentaci dle platných norem a mezinárodních standardů. Vaši projektovou dokumentaci zpracujeme v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Máme 20-ti letou zkušenost v přípravě projektové dokumentace TZB i následné realizaci díla. 

V rámci projekčních činností TZB zajišťujeme:

 • zmapování aktuálního stavu
 • studie, návrhy technického řešení
 • projekty pro územní řízení
 • projekty pro stavební povolení
 • tendrová dokumentace
 • projekty pro realizaci stavby
 • projekty skutečného provedení stavby
 • autorský dozor

Při realizaci zakázek běžně zpracováváme:

 • projekty vytápění budov
 • projekty vzduchotechnických a klimatizačních zařízení
 • projekty ZTI (zdravotechnické instalace) - plyn, voda, kanalizace
 • projekty technologických rozvodů médií (kapaliny, plyny, sypké hmoty)
 • projekty měření a regulace

Softwarové vybavení

Pro tvorbu výkresové dokumentace jednotlivých projektů je používán program AutoCAD. autoc.png

Ke stažení:
v2019.jpg