TERMOMONT Litomyšl / Brno / Praha

8 Oblastí služeb,

vždy perfektní výsledek

Vytápění

 • Kotelny
 • Výměníkové stanice
 • Rozvody vytápění a páry
 • Tepelná čerpadla

Chlazení

 • Absorpční chlazení
 • Průmyslové kompresorové chlazení

Zdravotechnika ZTI

 • Vodovody
 • Kanalizace
 • Přečerpávací stanice

Vzduchotechnika

 • Technický vzduch
 • Teplovzdušné vytápění
 • Odsávání
 • Odvětrání

Klimatizace

 • Topení
 • Chlazení
 • Odvlhčení
 • Čištění vzduchu

Rozvody plynu a médií

 • Domovní a průmyslové plynovody
 • Kapaliny
 • Plyny
 • Sypký materiál
 • Chemikálie

Požární ochrana

 • Sprinklery
 • Hydranty
 • Požární ucpávky a klapky

Měření a regulace

 • Řízení systémů
 • Průmyslová automatizace

Měření a regulace

Oblast měření a regulace úzce souvisí s naší další činností, zejména s oblastí vytápění, chlazení, rozvodů médií, vzduchotechniky a klimatizace. Moderními prvky měření a regulace lze výrazně optimalizovat řízení a účinnost systémů vytápění, chlazení a technologických procesů. Dlouholeté zkušenosti našich pracovníků v oblasti regulační techniky zaručují spolehlivost navrženého systému měření a regulace. Před vlastním návrhem provádíme analýzu vedoucí k optimálnímu řešení. Součástí každého realizovaného projektu je zaškolení obsluhy zařízení TZB a vypracování provozních řádů.

Zaměření činností

 • řízení a regulace procesů
 • měření veličin – diagnostika

Rozsah činností v oblasti měření a regulace

 • analýza
 • koncepce systému řízení
 • projektová dokumentace
 • dodávka
 • montáž a vyškolení obsluhy
 • záruční i pozáruční servis
 • diagnostika a optimalizace
 • analýza vzduchu

Měření veličin:

 • přesné měření veličin pro získání skutečných vstupních parametrů
 • kontrola měřičů, průtokoměrů a dalších analyzátorů - vysledování přesnosti a následná kalibrace
 • eliminace odchylky měřičů bez nutnosti jejich demontáže - úspory, snížení četnosti servisní činnosti
 • analýza vzduchu
 • měření průtoku vody topných a chladicích systémů

Měřicí přístroj pro klimatizace a větrání

Přístrojem provádíme analýzu vzduchu na pracovištích, ve výrobních a skladovacích procesech:

 • teplota, vlhkost, absolutní tlak, objemový průtok, stupeň turbulence, koncentrace CO2
 • grafické zpracování do formy časových grafů

Vyvažovací přístroj

Pro měření průtoku vody topných a chladicích systémů používáme účinný vyvažovací přístroj. Rychlé a efektivní vyvažování, rychlá diagnostika chyb.

 • celkový tlak, tlaková diference, průtok, teplota kapalin, výkon hydronických soustav
 • grafické zpracování do formy časových grafů