TERMOMONT Litomyšl / Brno / Praha

8 Oblastí služeb,

vždy perfektní výsledek

Vytápění

 • Kotelny
 • Výměníkové stanice
 • Rozvody vytápění a páry
 • Tepelná čerpadla

Chlazení

 • Absorpční chlazení
 • Průmyslové kompresorové chlazení

Zdravotechnika ZTI

 • Vodovody
 • Kanalizace
 • Přečerpávací stanice

Vzduchotechnika

 • Technický vzduch
 • Teplovzdušné vytápění
 • Odsávání
 • Odvětrání

Klimatizace

 • Topení
 • Chlazení
 • Odvlhčení
 • Čištění vzduchu

Rozvody plynu a médií

 • Domovní a průmyslové plynovody
 • Kapaliny
 • Plyny
 • Sypký materiál
 • Chemikálie

Požární ochrana

 • Sprinklery
 • Hydranty
 • Požární ucpávky a klapky

Měření a regulace

 • Řízení systémů
 • Průmyslová automatizace

Požární ochrana

Prvky požární ochrany používáme při realizaci technologických rozvodů médií či vzduchotechniky. U prostupů potrubí požárně dělícími konstrukcemi je nutno do projektu zahrnuty požární ucpávky, nejčastěji se jedná o protipožární manžety, tvarovky, zátky, zpěňující pásky doplněné protipožárními tmely a pěnami. Vzduchotechnické rozvody jsou osazeny požárními klapkami. Zajišťujeme také dodávku a montáž sprinklerových hasicích zařízení a hydrantů.

Zaměření činností

 • sprinklerová hasicí zařízení
 • hydranty
 • požární ucpávky
 • požární klapky

Objekty, ve kterých realizujeme systémy požární ochrany

 • průmyslové budovy
 • budovy občanské vybavenosti
 • rodinné a bytové domy

Rozsah činností v oblasti požární ochrany:

projekt • dodávka • montáž • záruční i pozáruční servis • revize