TERMOMONT Litomyšl / Brno / Praha

8 Oblastí služeb,

vždy perfektní výsledek

Vytápění

 • Kotelny
 • Výměníkové stanice
 • Rozvody vytápění a páry
 • Tepelná čerpadla

Chlazení

 • Absorpční chlazení
 • Průmyslové kompresorové chlazení

Zdravotechnika ZTI

 • Vodovody
 • Kanalizace
 • Přečerpávací stanice

Vzduchotechnika

 • Technický vzduch
 • Teplovzdušné vytápění
 • Odsávání
 • Odvětrání

Klimatizace

 • Topení
 • Chlazení
 • Odvlhčení
 • Čištění vzduchu

Rozvody plynu a médií

 • Domovní a průmyslové plynovody
 • Kapaliny
 • Plyny
 • Sypký materiál
 • Chemikálie

Požární ochrana

 • Sprinklery
 • Hydranty
 • Požární ucpávky a klapky

Měření a regulace

 • Řízení systémů
 • Průmyslová automatizace

Rozvody plynu a médií

Provádíme projektování, montáž, servis i rekonstrukce domovních a průmyslových plynovodů pro zemní plyn nebo propan-butan. Zajišťujeme potřebnou projektovou dokumentaci, povolení a stanoviska. Provádíme uvedení do provozu, servis a revize plynových zařízení. Dodáváme a zajišťujeme servis regulačních stanic, indikátorů úniku plynu apod.

Realizujeme především rozvody pro průmyslové technologie. Z mnoha dokončených realizací máme bohaté zkušenosti s rozvody chemikálií, stlačeného vzduchu, sypkých materiálů, zemního plynu, chladících médií a dalších. Podle typu rozváděného média volíme vhodný typ odolného materiálu pro potrubí – ocel, měď, guma, plast. Zvolený materiál zajišťuje bezpečný transport média bez nebezpečí koroze a případného znečištění životního prostředí. Při volbě materiálu přihlížíme kromě chemické odolnosti také k vynikajícím parametrům z hlediska teplotní a mechanické odolnosti.

Zaměření činností

 • vnitřní rozvody plynu (zemní plyn, propan-butan)
 • plynové přípojky domovní, průmyslové
 • rozvody plynu nízkotlaké (NTL), středotlaké (STL)
 • plynové armatury a regulační stanice
 • rozvody kapalin (pitná, odpadní, technologická voda, tuky, oleje apod.)
 • rozvody plynů (stlačený vzduch, hořlavé a nehořlavé technické plyny)
 • rozvody chemikálií (louhy, kyseliny, agresivní roztoky)
 • rozvody sypkých materiálů
 • rozvody chladících kapalin

Objekty, ve kterých realizujeme rozvody plynu a médií

Rozvody plynu:

 • průmyslové objekty, haly, dílny, sklady, garáže, dopravní depa
 • technologické provozy
 • rodinné a bytové domy
 • objekty občanské vybavenosti
 • historické objekty

Rozvody médií:

 • průmyslové výroby
 • potravinářství
 • chemie

Rozsah činností v oblasti rozvodů médií:

projekt • dodávka • montáž • záruční i pozáruční servis