Dotace

Projekt Fotovoltaická elektrárna TERMOMONT (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002952)
je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu naší firmy. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

 

 

Proč jsme o dotaci zažádali?

  • z důvodu pohybu cen energií na trhu jsme požádali o dotační podporu na instalaci vlastní FVE

Místo realizace FVE

  •  FVE bude instalována na  centrále naší firmy v Nedošíně 128, 570 01 Litomyšl