zdravotechnika (ZTI)

Ať se jedná o novou výstavbu, rekonstrukci nebo rozšíření, pomůžeme vám najít optimální řešení systémů rozvodu vody a kanalizace, vč. výběru zařizovacích předmětů.

zaměření činností

  • dešťová kanalizace – odvodnění střech
  • rozvody pitné vody, TUV
  • přečerpávací stanice vody
  • vnitřní kanalizace
  • zařizovací předměty

objekty, ve kterých realizujeme zdravotechniku

  • rodinné a bytové domy
  • průmyslové objekty

S čím vám můžeme pomoci v oblasti zdravotechniky

projekt
dodávka
montáž
servis