reference

Určitě vás bude nejvíc zajímat, co konkrétně máme za sebou, jak to vypadá a hlavně funguje. A jak spokojeni jsou naši zákazníci. Posuďte sami.

0

oblastí služeb TZB

Pokrýváme širokou oblast služeb v oblasti technického zařízení budov

0

let tradice

30 let zodpovědné práce na cestě technologického pokroku

0

servisních vozidel

Jsme nablízku a vždy připraveni poskytnout kvalitní služby

certifikace

Naším nejdůležitějším cílem firemní politiky je kvalitně odvedená činnost. Požadavek vysokého standardu kvality nás vede ke zdokonalování poskytovaných služeb, které přizpůsobujeme nejnovějším trendům. Odborné vzdělání našich pracovníků je samozřejmostí, také všechny procesy ve firmě jsou již od roku 2003 řízeny ve shodě se systémem managementu kvality.

Certifikace dle ISO 9001 a 14001

Termomont s.r.o. obhájil systém managementu kvality pro obě provozovny (Nedošín 128 v Litomyšli a Nové Sady 31 v Brně). Certifikát byl poprvé získán již v roce 2003 a od té doby je trvale udržován.

Termomont s.r.o. byl prověřen a uznán akreditovaným certifikačním orgánem LL-C (LL-C Certification Czech Republic s.r.o., Pobřežní 620/3, Praha) ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001:2015 a také ČSN EN ISO 14001:2015. Oba certifikované systémy managementu kvality shodně platí pro následující činnosti:

Výroba a montáž vyhrazených plynových zařízení, zdravotnětechnické instalace, průmyslové chlazení, ústřední vytápění.
Montáž, opravy a rekonstrukce chladírenských zařízení a tepelných čerpadel.
Montáž, údržba, opravy a úpravy vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.
Velkoobchod a maloobchod s topenářským a vodoinstalatérským materiálem.
Certifikáty ke stažení ve formátu PDF:

ISO-9001
ISO-14001

Certifikace dle ISO 9001 a 14001

Termomont s.r.o. je držitelem Osvědčení podnikatele, které umožňuje přístup k utajovaným informacím nejvýše stupně utajení „DŮVĚRNÉ“.
Osvědčení vydal Národní bezpečnostní úřad České republiky, praha, podle §121 zákona č.412/2005 Sb. pod číslem 001704.

Certifikace dle ISO 9001 a 14001

Dne 13.12.2012 nám Technická inspekce ČR, U Balabenky 1908, Praha udělila nové oprávnění pro montáže a opravy vyhrazených zařízení. Naši odborní pracovníci absolvují periodická školení v oborech, které to dle platných norem vyžadují. Všechny termíny odborných školení jsou sledovány na základě řízení jakosti ISO 9001.

Svářečské průkazy:

EN 287- 1 311 T BW 1.1. S t2,0 D17,0 H-L045 ss nb lw (státní zkouška)
EN 287- 1 311 T BW 1.1. S t4,0 D50,0 H-L045 ss nb lw (státní zkouška)
ZK 01 311 V, Ltd. 912-9 31 Z – E1; G1 Z-
Přeškolení ČSN 05 0601, ČSN 05 0610

Seznámení s vyhl. 87/2000 Sb montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení – Osvědčení k činnosti montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení
Školení vazačů a jeřábníků, zdvihací zařízení