rozvody plynu a médií

Provádíme projektování, montáž, servis i rekonstrukce domovních a průmyslových plynovodů pro zemní plyn nebo propan-butan. Zajišťujeme potřebnou projektovou dokumentaci. Provádíme uvedení do provozu, servis a revize plynových zařízení.


Realizujeme především rozvody pro průmyslové technologie. Z mnoha dokončených realizací máme bohaté zkušenosti s rozvody chemikálií, technologických plynů, stlačeného vzduchu, sypkých materiálů, zemního plynu, chladících médií a dalších. Podle typu rozváděného média volíme vhodný typ odolného materiálu pro potrubí a armatury. Zvolený materiál zajišťuje bezpečný transport média bez nebezpečí koroze a případného znečištění životního prostředí. Při volbě materiálu přihlížíme kromě chemické odolnosti také k vynikajícím parametrům z hlediska teplotní a mechanické odolnosti.

zaměření činností

  • vnitřní rozvody zemního plynu, propan-butanu
  • plynové přípojky domovní, průmyslové
  • rozvody plynu nízkotlaké (NTL), středotlaké (STL)
  • rozvody kapalin
  • rozvody plynů (stlačený vzduch, technické plyny)
  • rozvody chemikálií

objekty, ve kterých realizujeme topné systémy

Rozvody plynu:

  • průmyslové objekty, výrobní haly, dílny, sklady
  • rodinné a bytové domy
  • objekty občanské vybavenosti

Rozvody médií:

  • průmyslové výrobní linky

S čím vám můžeme pomoci v oblasti vytápění

projekt
dodávka
montáž
zprovoznění
servis