měření a regulace

Oblast měření a regulace úzce souvisí s naší další činností, zejména s oblastí vytápění, chlazení, rozvodů médií, vzduchotechniky a klimatizace. Moderními prvky měření a regulace lze výrazně optimalizovat řízení a účinnost systémů vytápění, chlazení a technologických procesů. Dlouholeté zkušenosti našich pracovníků v oblasti regulační techniky zaručují spolehlivost navrženého systému měření a regulace. Před vlastním návrhem provádíme analýzu vedoucí k optimálnímu řešení. Součástí každého realizovaného projektu je zaškolení obsluhy zařízení TZB a vypracování provozních řádů.

zaměření činností

 • řízení a regulace systémů TZB
 • řízení technologických procesů
 • měření veličin – diagnostika
 • vyvážení a zaregulování topných a chladících soustav, vzduchotechniky

měření veličin:

 • přesné měření veličin pro získání skutečných vstupních parametrů
 • kontrola měřičů, průtokoměrů a dalších analyzátorů – vysledování přesnosti a následná kalibrace
 • měření průtoku vody topných a chladicích systémů

měřicí přístroj pro klimatizace a větrání

 • přesné měření veličin pro získání skutečných vstupních parametrů
 • kontrola měřičů, průtokoměrů a dalších analyzátorů – vysledování přesnosti a následná kalibrace
 • eliminace odchylky měřičů bez nutnosti jejich demontáže – úspory, snížení četnosti servisní činnosti
 • analýza vzduchu
 • měření průtoku vody topných a chladicích systémů

vyvažovací přístroj

Pro měření průtoku vody topných a chladicích systémů používáme účinný vyvažovací přístroj. Rychlé a efektivní vyvažování, rychlá diagnostika chyb.

 • celkový tlak, tlaková diference, průtok, teplota kapalin, výkon hydronických soustav
 • grafické zpracování do formy časových grafů

rozsah činností v oblasti měření a regulace

 • analýza
 • koncepce systému řízení
 • projektová dokumentace
 • dodávka
 • montáž a vyškolení obsluhy
 • záruční i pozáruční servis
 • diagnostika a optimalizace