požární ochrana

Prvky požární ochrany používáme při realizaci technologických rozvodů médií či vzduchotechniky. U prostupů potrubí požárně dělícími konstrukcemi je nutno do projektu zahrnout požární ucpávky. Vzduchotechnické rozvody jsou osazeny požárními klapkami. Zajišťujeme také dodávku a montáž sprinklerových hasicích zařízení a hydrantů.

zaměření činností

  • sprinklerová hasicí zařízení
  • hydranty
  • požární ucpávky
  • požární klapky

objekty, ve kterých realizujeme systémy požární ochrany

  • průmyslové budovy
  • budovy občanské vybavenosti
  • bytové domy

S čím vám můžeme pomoci v oblasti vytápění

projekt
dodávka
montáž
servis
revize